Letní herecká škola

LHŠLHŠ je týdenním kurzem herectví. Obsahuje pohybová a hlasová cvičení, výuku správné artikulace, pantomimické a herecké etudy, práci s textem, individuální i kolektivní improvizace a happeningy.

Je určena amatérským hercům a divadelníkům bez rozdílu věku jako pracovní setkání s profesionálem tohoto oboru. Může být také součástí přípravy k talentovým zkouškám na střední či vysoké umělecké školy. JAMU a Vyšší odbornou školu hereckou v Praze vystudovaly tyto absolventky LHŠ:
Šárka Bilíková, Marie Jansová a Lenka Foglová.

LHŠ LHŠ je však i příležitostí pro všechny, kteří se amatérskému divadlu nevěnují, ale mají zájem se zdokonalit ve veřejném vystupování a verbálním projevu; chtějí se zbavit trémy, či si prostě vyzkoušet něco, co je láká, a k čemu doposud neměli příležitost. Stává se, že se absolventi LHŠ brzy zapojují do amatérské divadelní činnosti ve svém regionu, a tak zúročí své zkušenosti z tohoto kurzu.

Nedílnou součástí LHŠ jsou i diskuze na téma herectví, divadlo amatérské i profesionální. Výuka probíhá denně ve 2 blocích po 3 hodinách spolu s volnějším večerním programem. V sekci fotogalerie naleznete fotografie z předchozích ročníků.